ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων ιδρύθηκε το 1983.

Η έδρα του ΣΕΚ είναι στην Αθήνα.

Πλατ. Αγ.Θεοδώρων 3 στον Γ΄ όροφο,

Αθήνα 10561,

τηλ.& fax 2114037963

Τ.Θ.4239,

Αθήνα 10210

web page: http://www.sek-sociology.gr