1. "ΠΡΟΕΔΡΙΚΌ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 159 ΦΕΚ. 199/1-10-2009
    Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας"