ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

Τι είναι επάγγελμα;

 • Είναι το βασικό μέσο με το οποίο ο άνθρωπος ικανοποιεί τις βιοποριστικές και κοινωνικές του ανάγκες.
 • Είναι η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το κοινωνικό οικοδόμημα του ανθρώπου, η βάση των κοινωνικών χαρακτηριστικών και της προσωπικότητάς του.
 • Είναι η βαθύτερη έκφραση των συναισθημάτων του, των αντιλήψεων και των πεποιθήσεων του.
 • Είναι ο στόχος, η κατάκτηση, η εξέλιξη, το ιδανικό.
 • Είναι αυτό που προσδιορίζει την κοινωνική μας δράση, την κοινωνική μας θέση, τον ρόλο μας.
 • Είναι αυτό που μας χαρακτηρίζει, η ετικέτα αναγνώρισης, η κοινωνική ταυτότητά μας.
 • Είναι το όπλο μας για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ζωής.

Επάγγελμα… Κοινωνιολόγος

Τι είναι ο Κοινωνιολόγος;

 • Ο Κοινωνιολόγος υπηρετεί μια σύγχρονη δυναμική και σύνθετη επιστήμη που καταγράφει, συστηματοποιεί, επεξεργάζεται και αναλύει κριτικά και με θετική μεθοδολογία τα κοινωνικά φαινόμενα και την ανθρώπινη συμπεριφορά, αναζητώντας τα αίτια της μορφής και της εξέλιξής της.

Το επάγγελμα του Κοινωνιολόγου

 • Περιστρέφεται γύρω από τον άνθρωπο και τις καθημερινές δραστηριότητές του
 • Επιστρατεύει θεωρητικές γνώσεις, ερευνητική εμπειρία αλλά και δειγματοληπτικές έρευνες για να ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα
 • Επεξεργάζεται και ερμηνεύει συλλογικές ανάγκες των σύγχρονων ανθρώπων
 • Καταθέτει προτάσεις για την ορθολογική αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών

Που μπορεί να φοιτήσει;

 • Στα τμήματα κοινωνιολογίας των παρακάτω Πανεπιστημίων:
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

Κλάδοι και τομείς της Κοινωνιολογίας

 • Κοινωνιολογία της οικογένειας
 • Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης
 • Κοινωνιολογία της μετανάστευσης
 • Κοινωνιολογία της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
 • Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων
 • Κοινωνιολογία της υγείας
 • Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
 • Κοινωνιολογία των χρωμάτων
 • Κοινωνιολογία της παραβατικότητας και των εξαρτήσεων
 • Αγροτική και αστική Κοινωνιολογία

Τομείς εξειδίκευσης της Κοινωνιολογίας

 • Πολιτική Κοινωνιολογία (τομέας κοινωνικής πολιτικής, μεταναστευτικής πολιτικής, διεθνών σχέσεων)
 • Εγκληματολογία (Πολιτική ποινών, Σωφρονιστικό Σύστημα, Πολιτικές και Συστήματα Επανένταξης)
 • Κοινωνική Ψυχολογία (Επίδραση της κοινωνίας στο άτομο, Δυναμική ομάδων, Πολιτισμικά στοιχεία)
 • Μεθοδολογία και Τεχνικές της κοινωνικής έρευνας (ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες, δειγματοληπτικές έρευνες)

Κοινωνική Ανθρωπολογία

 • Μελετά την ανθρώπινη διαδρομή μέσα στους αιώνες και προσπαθεί να ερμηνεύσει την διαφορετικότητα των ανθρώπων με βάση τα πολιτιστικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, πολιτικά και άλλα στοιχεία που μπορεί να επηρέασαν και να προσδιόρισαν τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Μελετά επίσης τα ήθη, τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις κάθε εποχής την δυναμική των ομάδων που ανέτρεψαν παλιές και δημιούργησαν νέες κοινωνικές καταστάσεις, νέες κοινωνικές αντιλήψεις.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Κοινωνιολόγου

 • Ο Κοινωνιολόγος θα πρέπει να αναπτύσσει κριτική αναλυτική σκέψη και η ικανότητα του αυτή, είναι δυνατόν να προκύψει από τις θεματικές ενότητες των σπουδών του, όπως επίσης και να αναζητά την πολυδιάστατη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις εξελίξεις σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, πολιτισμικό επίπεδο.
 • Είναι απαραίτητη η ικανοποιητική χρήση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας όπως και η χρήση πολυμέσων και νέων τεχνολογιών που θα του εξασφαλίσουν αυτή την σφαιρική και πολυδιάστατη ενημέρωση.
 • Συνίσταται η γνώση μεθόδων κοινωνιολογικής έρευνας, όπως και η ικανότητα λειτουργίας σε ομάδες με στόχο την συμμετοχή και την συνεργασία για την αποτελεσματική και ουσιαστική εξαγωγή συμπερασμάτων.

Τα χαρακτηριστικά της Επιστήμης της Κοινωνιολογίας

 • Η Κοινωνιολογία είναι η επιστήμη που δείχνει ενδιαφέρον στα κοινωνικά φαινόμενα και στην ανθρώπινη συλλογική συμπεριφορά
 • Ευαισθητοποιείται σε κάθε συμπεριφορά που έχει κοινωνικό αντίκτυπο
 • Είναι προσεκτική, υπεύθυνη και κυρίως αντικειμενική στην ανάλυση κοινωνικών φαινομένων
 • Υποχρεούται να τηρεί την επιστημονική δεοντολογία και πρακτική
 • Οφείλει τέλος να είναι πρακτική, διακριτική, ουσιαστική και να τηρεί την σοβαρότητα και την εχεμύθεια της επιστήμης

Ο «επαγγελματίας» Κοινωνιολόγος

 • Κύριο έργο του είναι ο εντοπισμός και η διεξοδική ανάλυση των κοινωνικών φαινομένων με χρήση στατιστικών δεδομένων, συστηματικής παρατήρησης, συνεντεύξεων
 • Αναγνώριση της δομής και λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών
 • Διαχείριση κοινωνικοοικονομικών κρίσεων με τεκμηριωμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση και επίλυσή τους.

 

Επαγγελματικές δυνατότητες-Προοπτικές-Επαγγελματική αποκατάσταση

 • Δημόσιος τομέας
 • Ιδιωτικός τομέας

Δημόσιος τομέας

 • Εκπαιδευτικός: Οι Κοινωνιολόγοι μπορούν να εργαστούν στην δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μόνιμοι (προηγούνται όσοι έχουν παιδαγωγική κατάρτιση από την ΑΣΠΑΙΤΕ), ή ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, σε δημόσια σχολεία, σε Ι.Ε.Κ. σε Κ.Ε.Κ., σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης (Ο.Α.Ε.Δ., σχολές ενόπλων δυνάμεων κ.α.).
 • Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού μπορούν να εργαστούν στην Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία στην δημιουργία ερωτηματολογίων και στο στήσιμο δειγματοληπτικών ερευνών.
 • Επίσης οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση στην εγκληματολογία μπορούν να απορροφηθούν σε σωφρονιστικά ιδρύματα, στην Υπηρεσία Επιμέλειας Ανηλίκων ή σε φορείς κοινωνικής επανένταξης
 • Στην δημόσια Υγεία μπορούν να απασχοληθούν σε δημόσια νοσοκομεία αλλά κυρίως σε μονάδες κοινωνικής επανένταξης-απεξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες (Ο.Κ.Α.Ν.Α., Κέντρα Πρόληψης), ή σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας.
 • Τελευταία οι κοινωνιολόγοι έχουν αναπτύξει δραστηριότητες σε κέντρα μεταναστών και προσφύγων όπου η παρουσία τους και η συνεισφορά τους είναι απαραίτητη και σημαντική λόγω των ειδικών γνώσεων τους σε θέματα διαπολιτισμικής αγωγής.
 • Οι Κοινωνιολόγοι επίσης μπορούν να απασχολούνται σε δημόσιους φορείς που έχουν αντικείμενο την ενημέρωση πολιτών για θέματα ισότητας, απασχόλησης, επαγγελματικού προσανατολισμού, σε γραφεία διασύνδεσης ΑΕΙ/ΤΕΙ, ως σύμβουλοι εργασίας στις σχολές μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., σε Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Σημαντικός ήταν ο ρόλος των Κοινωνιολόγων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών που δυστυχώς τελευταία έχει μειωθεί η δράση του

Ιδιωτικός τομέας

 • Εκπαιδευτικός σε Ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια με τα αντίστοιχα προσόντα όπως στον Δημόσιο τομέα
 • Σε Επιχειρήσεις σε τομείς προώθησης προϊόντων, αξιοποίησης εργατικού δυναμικού και ως σύμβουλοι τηλεοπτικών προγραμμάτων και διαφημίσεων
 • Ως δημοσιογράφοι ή κοινωνικοί αναλυτές σε περιοδικά, εφημερίδες, τηλεόραση, ραδιόφωνο και διαδίκτυο.
 • Ως επιστημονικό προσωπικό σε πολιτιστικές, οικολογικές, ανθρωπιστικές, μη κυβερνητικές οργανώσεις και συλλόγους.

Επαγγελματικές συνθήκες

 • Ένας Κοινωνιολόγος εργάζεται κάτω από σχετικά ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας. Οι αμοιβές του επιστημονικού κλάδου είναι κάτω από τον μέσο όρο του επιστημονικού προσωπικού και υπάρχει πάντα επαγγελματική ανασφάλεια. Η ανία και η ρουτίνα είναι άγνωστες λέξεις στην σταδιοδρομία του κοινωνιολόγου.

Το μέλλον της επιστήμης και του επαγγέλματος

 • Στις μέρες μας και σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης οι προοπτικές των πτυχιούχων της κοινωνιολογίας είναι περιορισμένες γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση και αποδοχή των δυνατοτήτων της επιστήμης από πολλούς φορείς και τομείς που θα μπορούσε να συμβάλλει στην έρευνα, την επεξεργασία και συλλογή δεδομένων για την αποτελεσματική επίλυση πολλών και ποικίλων προβλημάτων και δυσλειτουργιών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Η εργασία του Κοινωνιολόγου

 • Απαιτεί υψηλή νοημοσύνη
 • Δυνατότητα αφαιρετικής σκέψης
 • Αυξημένη κριτική ικανότητα
 • Ευρύτητα γνώσεων
 • Πλήρη και σφαιρική ενημέρωση για τις κοινωνικές εξελίξεις, αλλά και…..
 • Αποδοχή της επιστημονικής ταυτότητας από τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Τι πρέπει να ξέρω….

 • Όλα τα επαγγέλματα έχουν λόγο και έργο
 • Και το σημαντικότερο:

«Ο άνθρωπος κάνει με την δράση του ένα επάγγελμα να είναι σημαντικό κι όχι ένα επάγγελμα το άτομο«

 

Ευχαριστώ πολύ!

Ηλίας Λ. Υφαντής