Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο συνδιοργανώνει μαζί τα Πανεπιστήμια ParisDescartes, SorbonneNouvelleParisIII&HauteAlsace της Γαλλίας, MohamedV της Ραμπάτ, El-Manar της Τύνιδας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τον Διεθνή Σύλλογο Κοινωνιολογίας (RC14), τον Διεθνή Σύλλογο Γαλλόφωνων Κοινωνιολόγων (CR38), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο της Αθήνας,

Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας, με θέμα:

Φιλμικές και Μηντιακές Αφηγήσεις της Κρίσης, Σύγχρονες Αναπαραστάσεις

Στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2019 στο Γαλλικό Ινστιτούτο (αμφιθέατρο TheoAngelopoulos), έναρξη στις 7/11/19 στις 10.00.

Το συνέδριο αποτελεί την συνέχεια των εργασιών που έγιναν στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2015 (https://narrativesofcrisis.webnode.gr/) και αφορούσε στις «αφηγήσεις της κρίσης» (εφόσον η αφήγησηκατασκευάζει την πραγματικότητα όντας γι’ αυτό εκλεκτό πεδίο ανάλυσης των Κοινωνικών Επιστημών).

Οι εργασίες του συνεδρίου δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση των «αφηγήσεων» της κρίσης (που επηρέασε περισσότερο τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου) από τα διάφορα επικοινωνιακά μέσα στην Ευρώπη και ειδικά στην Μεσόγειο. Η περιοχή της Μεσογείου είναι το κέντρο πολλών κοινωνικών προβλημάτων και ανακατατάξεων και ως εκ τούτου πολύ σημαντικό πεδίο έρευνας γύρω από τις ταυτότητες, τα σύνορα, τις θρησκείες,  τις  μεταναστευτικές ροές, τη (μη?) δυνατότητα νέων μορφών διεκδίκησης και τις «αναπαραστάσεις» τους μέσω των διαφόρων κοινωνικών αφηγήσεων  που εκφράζουν (και συμβολίζουν) την πραγματικότητα επιλέγοντας ένα συγκεκριμένο τρόπο και συγκεκριμένες ερμηνείες.  Μ’ αυτήν την έννοια πανεπιστημιακοί και ερευνητές από 14 χώρες προσεγγίζουν  τις επίκαιρες «αφηγήσεις» που κατασκευάζουν την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα με έμφαση στα ακόλουθα σημεία πώς αποτυπώνονται οι διάφορες ταυτότητες, «εμείς» και οι «άλλοι»,  τα «σύνορα» τόσο στις διάφορες αφηγήσεις των μέσων όσο και στην τέχνη (και ειδικότερα στον κινηματογράφου).Παρά την ύπαρξη μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων που συνδέονται με την κοινωνική «αναπαράστασή» τους πέραν της πολιτικής ανάλυσης που συνδέεται και με τον λόγο των επικοινωνιακών μέσων,  δεν έχει υπάρξει ως τώρα εξειδικευμένο κοινωνιολογικό συνέδριο, και μάλιστα στο πλαίσιο του διαλόγου των χωρών που είναι αμεσότερα συνδεδεμένες με τα θέματα αυτά (λόγω της γεωγραφικής τους θέσης). Το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, αποτελεί συμβολικά την γέφυρα της προσέγγισης διαφόρων πολιτιστικών εκφράσεων σε σχέση με την ετερότητα. Σ’ αυτό το πλαίσιο τι μπορεί να προσφέρει η κριτική κοινωνιολογική ανάλυσή για την κατανόηση μιας πραγματικότητας που φαίνεται να μην μπορεί να προσεγγιστεί με τους υπάρχοντες κοινωνιολογικούς όρους? Πώς θα είναι δυνατό να ανανεωθεί η υπάρχουσα επιστημονική ορολογία?

Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι τα Γαλλικά και τα Αγγλικά με μετάφραση στα ελληνικά και η είσοδος είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες: www.fimenarratives

Με τη στήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων

 

Επισυναπτόμενα το πρόγραμμα στα αγγλικά και στα γαλλικά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ                                                                                                                                             ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

 

Το ΚΕΘΕΑ αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που έχει μακρά ιστορία και προσφορά στην Ελληνική κοινωνία. Η λειτουργία του ξεκίνησε από την πρώτη θεραπευτική κοινότητα της ΙΘΑΚΗΣ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης το 1983. Η δραστηριότητα του φορέα συνεχίστηκε και αναπτύχθηκε για περισσότερες από 3 δεκαετίες, υποστηρίζοντας χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας σε ζητήματα ένταξης αποκλεισμένων κοινωνικά ομάδων: πρώην χρηστών, φυλακισμένων και αποφυλακισμένων, μεταναστών και προσφύγων, εξαρτημένων από τον τζόγο, το αλκοόλ, το διαδίκτυο.
Οι εργαζόμενοι/ες, η διοίκηση και το Δ.Σ. του ΚΕΘΕΑ προέβαλαν ένα διαφορετικό παράδειγμα, απεξάρτησης, κοινοτικής διεργασίας, επανένταξης, δημοκρατίας, ενεργοποίησης, εκπαίδευσης και έρευνας. Στη βάση της κοινότητας ανέπτυξαν την απεξάρτηση και όχι τη μείωση βλάβης, την ψυχοκοινωνική θεραπευτική πρόταση μακριά από τα υποκατάστατα. Πρόκειται για την κοινωνική και όχι μόνο οπτική απέναντι στη χρήση φαρμάκων.
Το ΚΕΘΕΑ λειτούργησε με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον, αγκάλιασε τους εξαρτημένους συνανθρώπους μας, συνεργάστηκε με τοπικούς, περιφερειακούς, κεντρικούς και διεθνείς φορείς, αποτέλεσε επιστημονικό παράδειγμα με παρέμβαση σε πολιτικές υγείας και επανένταξης. Παράλληλα “λογοδότησε” με δική του πρωτοβουλία στην Ελληνική κοινωνία τόσο για το περιεχόμενο της θεραπευτικής του πρότασης όσο και για τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν τον οργανισμό, υποβάλλοντας ετήσιους απολογισμούς πεπραγμένων.
Τα παραπάνω τα πέτυχε μέσα από συμμετοχικές και δημοκρατικές εσωτερικές διαδικασίες στις οποίες περιλαμβάνονται και η εκλογή διοικητικού συμβουλίου. Το διοικητικό συμβούλιο που υποστήριζε τις δράσεις του οργανισμού δεν λάμβανε μισθό και ήταν αυτόνομο από κυβερνητικές παρεμβάσεις.
Οι πρόσφατες εξελίξεις που θίγουν το αυτοδιοίκητο του φορέα με πρωτοφανή τρόπο με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του Υπουργείου Υγείας, δεν παρεμβαίνουν μόνο στα διοικητικά του οργανισμού με τον ορισμό έμμισθου Δ.Σ. από την εκάστοτε κυβέρνηση. Προσβάλλει βάναυσα τη θεραπευτική πρόταση του ΚΕΘΕΑ, θίγουν τη συμμετοχική διαδικασία όχι μόνο ως σημαντικό μέρος της πορείας απεξάρτησης για πολλούς συνανθρώπους μας, αλλά και ως μοντέλο δημοκρατικής λειτουργίας ενός οργανισμού καταστρατηγώντας την αυτονομία και την ανεξαρτησία του από κομματικές σκοπιμότητες. Θεωρούμε πως ο χαρακτήρας του ΚΕΘΕΑ οφείλει να παραμείνει προσηλωμένος στη λογική της δημόσιας και δωρεάν φροντίδας των εξαρτημένων και των οικογενειών τους, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, κοινωνικής τάξης και εισοδήματος.
Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ) συμμετέχοντας στην αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων του λαού και του τόπου, την προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως αυτό ορίζεται από το καταστατικό του, δηλώνει απερίφραστα την αμέριστη συμπαράσταση στο ΚΕΘΕΑ στον αγώνα του για τη διατήρηση του αυτοδιοίκητου και τάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ και των μελών του οργανισμού στον αγώνα τους για μια κοινωνία συμπερίληψης χωρίς αποκλεισμούς και προκαταλήψεις..

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΚ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενημερώνουμε τα μέλη μας για έκπτωση 50 % στα δίδακτρα των προγραμμάτων πλην του ετήσιου προγράμματος «Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Ψυχολογίας». Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα και την διαδικασία συμμετοχής στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://bit.ly/2n3Zq9Q 

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο υποστήριξης των θέσεων της ΟΛΜΕ για την διαφοροποίηση του κλάδου ΠΕ 78 σε σχέση με τις δυνατότητες των αποφοίτων της ΠΑΜΑΚ και των επαγγελματικών και επιστημονικών δικαιωμάτων τους ο ΣΕΚ προχωρεί στην αναδημοσίευση της επίσημης θέσης της ΟΛΜΕ η οποία είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας των αρμόδιων φορέων.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο σε μορφή PDF:


Πατήστε εδώ

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ78 κ.κ. Χρήστο Πατσό και Κώστα Θεριανό καλεί σε συζήτηση με θέμα

«Η Κοινωνιολογία ως εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις».

Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 18:00, στο 8ο Γενικό Λύκειο Αθήνας, Νικοπόλεως 31, πλατεία Κολιάτσου.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Παρέμβαση του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων (ΣΕΚ) για την διδασκαλία της κοινωνιολογίας»

Με αφορμή την εισαγωγή της κοινωνιολογίας στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα,το τελευταίο διάστημα,  παρατηρείται μια προσπάθεια από διάφορους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, να υλοποιήσουν σεμινάρια για τη διδακτική της κοινωνιολογίας, με ειδικότητες άσχετες της κοινωνιολογίας και οι οποίες δεν έχουν και δεν είχαν ποτέ, με βάση τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους αναφορές, καμία σχέση με το αντικείμενο.

Ακόμη, πολλά φροντιστήρια προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες, αναθέτοντας σε άτομα, που επίσης δεν έχουν καμία σχέση με το γνωστικό αντικείμενο, να διδάξουν και να προετοιμάσουν τα παιδιά για τις πανελλήνιες, πάνω σε ένα αντικείμενο που δεν γνωρίζουν καθόλου. Επιπλέον, ζητούν από τους κοινωνιολόγους περισσότερα αποδεικτικά της διδακτικής τους εμπειρίας, η οποία όμως είναι κατοχυρωμένη από το Προεδρικό διάταγμα 159/2009 δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Α΄199/1-10-2009.

Αυτή η προσπάθεια προσβάλλει συνολικά τον κλάδο, καθώς επιχειρείται η απονομιμοποίηση του ρόλου της κοινωνιολογίας και του κοινωνιολόγου. Η κοινωνιολογία όμως δεν είναι απλώς ένα μάθημα, είναι μια επιστήμη, η οποία απαιτεί βαθιά κατανόηση των βασικών θεωριών της, στηριζόμενη σε μια μοναδική εξέλιξη της κοινωνικής πραγματικότητας αλλά και στην εξέλιξη της ίδιας μέσα από την συνεχή εκπαίδευση των κοινωνιολόγων.

 Είναι απορίας άξιον πώς άτομα με διαφορετικό αντικείμενο και δίχως ποτέ να έχουν οι ίδιοι διδαχθεί έστω και ένα μάθημα κοινωνιολογίας, να καλούνται να αναπαράγουν και κυρίως, να επιχειρούν να μεταλαμπαδεύσουν τις  βασικές αρχές μιας επιστήμης, που δεν γνωρίζουν. Άλλωστε η ίδια η φύση της επιστήμης δεν μπορεί ούτε να αναπαραχθεί, ούτε να μεταδοθεί μέσω της αποστήθισης, αλλά απαιτεί μια βαθύτερη κριτική κατανόηση και την ικανότητα σύνδεσής της  με την κοινωνική πραγματικότητα. Χρειάζεται «κοινωνιολογική φαντασία», που δίνει την δυνατότητα στον κοινωνιολόγο να προσαρμόζει ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις δυνατότητες του ακροατηρίου του τον τρόπο που απευθύνεται σε αυτό και που προωθεί την δυναμική και κριτική σκέψη απέναντι στις κοινωνικές καταστάσεις. Αυτή η «κοινωνιολογική φαντασία» δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί με ολιγοήμερα, ή ακόμη και πολυήμερα σεμινάρια.

Στο Σ. Ε. Κ. θεωρούμε ότι οι παραπάνω πρακτικές, δεν απαξιώνουν μόνο την επιστήμη της κοινωνιολογίας, απαξιώνουν γενικά την εκπαίδευση. Επιπλέον, καλλιεργείται μια ανομική αντίληψη, του «ότι δηλώσεις, είσαι», καθώς επίσης, ότι όλα τα γνωστικά αντικείμενα είναι ίδια, σε μια εποχή, όπου επικρατεί ηεξειδικευμένη επιστημονική γνώση. Η αντίληψη αυτή τείνει να επιβληθεί , παραμερίζοντας  τις ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους, καθώς  αποσκοπεί μόνο στην, με κάθε τρόπο, κερδοφορία.

 Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, για την αποφυγή από μια σειρά αλληλένδετων προβλημάτων, εκείνο που πρέπει να επισημανθεί  είναι  η αναγκαιότητα  να αντιληφθούμε τη σημασία αυτής της παρατήρησης ,σε ευρεία κλίμακα,  ώστε να γίνει  αντι­ληπτό ότι αυτό που ισχύει για κάθε είδους γνώ­ση και βέβαια για τη λεγόμενη «καθαρά επιστημονική» ισχύει για την διδακτική της  Κοινωνιολογίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ,   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16-03-2019 η πρώτη συνεδρίαση του νεοεκλεγμένου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων με αποκλειστικό αντικείμενο την σύνθεσή του, η οποία έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΑ)

Ltsapatsari1@gmail.com

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ)

stratishhl@gmail.com

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

vasogeorgaki@gmail.com

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

eliasifantis@gmail.com

ΤΑΜΙΑΣ:

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

dimitra.kalfopoulou@outlook.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ:

ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 

dionisia@otenet.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ:

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

igiasociology@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ:

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

stamatispana@yahoo.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ΡΑΚΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ 

elenirakoviti@yahoo.gr

Tα μέλη του Συλλόγου μπορούν να επικοινωνούν στα mail των μελών του Δ.Σ., καθώς και στο seksociology@gmail.com

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.Κ.

 Με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο, συναδελφικό κλίμα και ικανοποιητική συμμετοχή συναδέλφων, διεξήχθησαν οι εκλογές του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων την Κυριακή 3 Μαρτίου 2019 στα γραφεία του συλλόγου για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής για την περίοδο 2019-2020. Αξίζουν συγχαρητήρια στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, που ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στα καθήκοντά τους και σε όλους τους υποψηφίους του Ενιαίου ψηφοδελτίου για την άψογη συμπεριφορά τους.

. Στον νέο Δ.Σ. του ΣΕΚ εκλέγονται με βάση την σειρά εκλογής τους οι παρακάτω συνάδελφοι: Για το Δ.Σ. του ΣΕΚ: Τακτικά Μέλη:

1. Τσαπατσάρη Ευαγγελία (Λία)

2. Υφαντής Ηλίας

3. Σταμάτης Παναγιώτης

4. Γεωργάκη Βασιλική

5. Ρακοβίτη Ελένη

6. Τριπολίτου Διονυσία

7. Χατζηχαραλάμπους Ευστράτιος (Στρατής)

8. Καλφοπούλου Δήμητρα

9. Γιαννούλα Ιωάννα

Και ως Αναπληρωματικά μέλη οι:

1. Μπούνα Ανδρομάχη

2. Μαρματάκη Αρετή

3. Σιούμπουρας Ευάγγελος

4. Τσακιρούδη Τριάδα

Τέλος για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται κατά σειρά οι παρακάτω:

1. Ντίνου Εύη

2. Κατσούλας Θεοδόσης

3. Τσιντσιλώνης Ηλίας

Και ως αναπληρωματικό μέλος ο Ψυλλάκης Αναστάσιος

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του συλλόγου θα ανακοινωθεί μετά την πρώτη συνεδρίαση που θα γίνει στα γραφεία του συλλόγου το Σάββατο 16 Μαρτίου και ώρα 11:00 π.μ.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00-17.00, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚ, ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 3, 3ος ΟΡΟΦΟΣ.

Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν με την ταυτότητα τους, τα μέλη του ΣΕΚ που είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2018.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μπορούν να ψηφίσουν και ταχυδρομικώς)

α) η κάθε ψήφος είναι ατομική. Δεν επιτρέπεται τα παραρτήματα ανά τη χώρα να στείλουν ομαδική ψήφο ή φάκελο με σύνολο ψηφοδελτίων.

β) τα μέλη θα πρέπει να προμηθευτούν δύο φακέλους, έναν μεγαλύτερων διαστάσεων που απέξω θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θεωρούν απαραίτητα, και ένα μικρότερο λευκό φακελάκι διαστάσεων (11,00 Χ 23 cm),  μέσα στον οποίο θα εσωκλείουν το ψηφοδέλτιο που έχουν επιλέξει, τυπώσει και έχουν βάλει μέχρι 9 σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι 3 σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή. Δεν γράφουν τίποτα  έξω από το λευκό φακελάκι που εσωκλείουν στο μεγάλο.. Θα βάλουν το λευκό φακελάκι. μέσα στον μεγαλύτερο και θα τον ταχυδρομήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση το ψηφοδέλτιο δεν είναι έγκυρο»

γ) Κατεβάζουν και τυπώνουν το ψηφοδέλτιο ( η εκτύπωση θα είναι ασπρόμαυρη) από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, σε σελίδα Α4. Στην συνέχεια το στέλνουν ταχυδρομικώς, στη Διεύθυνση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  

Πλατεία  Αγίων Θεοδώρων 3,  Τ.Θ. 4239

Αθήνα 10210

Με την ένδειξη «για τις εκλογές του Σ.Ε.Κ.».

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να έχει έρθει στην ταχυδρομική θυρίδα 4239 Αθήνα 10210 , μέχρι το Σάββατο 2  Μαρτίου 2019 

 

 Για κάθε επικοινωνία με τη Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη μας μπορούν να απευθύνονται στο email του συλλόγου:

seksociology@gmail.com

Το Καταστατικό του Συλλόγου μας θα το βρείτε εδώ:

Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή WORD Doc από εδώ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΙΑΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ

ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΡΑΚΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΑΓΓΕΛΗΣ)

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΚΙΡΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΑ)

ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

 

                    ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΚΗΣ)

ΝΤΙΝΟΥ ΕΥΗ

ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Κατεβάστε το ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ:


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

            Σήμερα Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019 στα γραφεία του Σ.Ε.Κ. συνήλθε η Εφορευτική Επιτροπή όπως αυτή προέκυψε από την τελευταία έκτακτη συνέλευση του Συλλόγου στις 3 Φεβρουαρίου 2019 (εκτός του μέλους Νταφαλιά Αθανασία).

Η Εφορευτική Επιτροπή συνέλεξε και κατέγραψε τις υποψηφιότητες που αφορούν την εκλογή του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, οι οποίες έφτασαν στο e-mail του συλλόγου έως και το βράδυ της 8ης Φεβρουαρίου και ημέρας Παρασκευής του 2019.

Οι υποψηφιότητες είναι οι ακόλουθες κατά αλφαβητική σειρά;

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ

1.     ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2.     ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

3.     ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

4.     ΜΑΡΜΑΤΑΚΗ ΑΡΕΤΗ

5.     ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

6.     ΡΑΚΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

7.     ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

8.     ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9.     ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

10. ΤΣΑΚΙΡΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ

11. ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΛΙΑ

12.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

13.  ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.     ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ (ΑΚΗΣ)

2.     ΝΤΙΝΟΥ ΕΥΗ

3.     ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

4.     ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Επίσης η Εφορευτική Επιτροπή συζήτησε και συμφώνησε για τα διαδικαστικά θέματα των επικείμενων εκλογών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                                    ΛΕΩΝΙΔΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΧΑΤΖΟΒΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΑ

ΓΕΩΡΓΑΡΑ ΕΙΡΗΝΗ

                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΚ ΣΤΙΣ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

Σε συνέχεια ολοκλήρωσης των εργασιών της έκτακτης γενικής συνέλευσης εκλογικού χαρακτήρα του Σ.ΕΚ. που προκηρύχθηκε μετά από σχετική πρόσκληση του Δ.Σ. στις 24-01-2019 σε συνέχεια έκτακτης συνεδρίασης του στις 22-01-2019, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

1)    Η Προκήρυξη Αρχαιρεσιών του Συλλόγου για την Κυριακή 03 Μαρτίου 2019 που θα διενεργηθούν στα γραφεία του συλλόγου (πλατεία Αγίων Θεοδώρων), από τις  09 π.μ.  έως τις 05 μ.μ.

2)     Εξέλεξε την Εφορευτική Επιτροπή με την ακόλουθη σύνθεση:

Α) Καραγιώργου Δέσποινα, Πρόεδρος

Β) Λεωνιδάκου Αλεξάνδρα, Γραμματέας

Γ) Χατζοβούλου Παναγιώτα, φύλακας Κάλπης

Δ) Βελονάκη Έλενα, μέλος

Ε) Νταφαλιά Αθανασία, μέλος

ΣΤ) Γωργάρα Ειρήνη, αναπληρωματικό μέλος

Οι ανωτέρω ψηφίστηκαν και ανέλαβαν τις θέσεις τους από το σώμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ομόφωνα.

3)    Το Δ.Σ. αναλαμβάνει την σύνταξη ανακοίνωσης και ανάρτησής της στον ιστότοπο του Συλλόγου των Ελλήνων Κοινωνιολόγων, για ενημέρωση των μελών του προκειμένου να δηλώσουν υποψηφιότητες για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. έως την Παρασκευή 08 Φεβρουαρίου και ώρα 24:00, σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου (Άρθρο 10, παράγραφος 2. Στ.), όπου ορίζεται ότι οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται έως και πέντε (05) ημέρες από την διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης.

Οι υποψηφιότητες δηλώνονται γραπτώς στην Εφορευτική Επιτροπή ή ηλεκτρονικώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση(mail) του Σ.Ε.Κ. που είναι: seksociology@gmail.com.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάθεσης υποψηφιοτήτων, η Εφορευτική Επιτροπή σε Συνεδρίασή της ανακηρύσσει τους υποψηφίους και ενημερώνει το Δ.Σ. για την ανάρτηση των ψηφοδελτίων στον ιστότοπο του συλλόγου για την συνέχιση των εργασιών εκτέλεσης των αρχαιρεσιών.

Το Δ.Σ.  του   Σ.Ε.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΕΚ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

            Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, ύστερα από πρόσκληση του αντιπροέδρου του Σ.Ε.Κ.  κου  Χατζηχαραλάμπους Ευστρατίου (16-1-2019) συνεδρίασε εκτάκτως το απερχόμενο Δ.Σ.  του συλλόγου την Τρίτη 22-1-2019 και ώρα 15:30 και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω παραστατικά που κατατέθηκαν από εκπρόσωπο της Εφορευτικής Επιτροπής ως εξής:

1.     Το πρακτικό της Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της 9ης Δεκεμβρίου 2018,

2.     Την ανακοίνωση  για την δήλωση υποψηφιοτήτων που αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του συλλόγου την 10η Δεκεμβρίου 2018,

3.     Το σχέδιο Πρακτικού της Εφορευτικής Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2018 που περιλάμβανε18 συνημμένες υποψηφιότητες για το νέο Δ.Σ.  και 4 για την ελεγκτική επιτροπή,

4.     Την κατάθεση υποψηφιότητας του κου  Κατσούλα Θεοδόση στις 31/12/2018 και την κατάθεση του  β΄ σχεδίου πρακτικού της Ε.Ε.  την 3/1/2019 που περιλάμβανε συνημμένη την υποψηφιότητά του,

5.     Την ηλεκτρονική αλληλογραφία που αναπτύχθηκε μεταξύ του κου Κατσούλα Θεοδόση και Εφορευτικής Επιτροπής,

6.     Τις διαδοχικές παραιτήσεις των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής από τις 14-1-2019 έως και 16-1-2019.

Και ειδικότερα τις παραιτήσεις της Εφορευτικής Επιτροπής, που σύμφωνα το Άρθρο 10, παρ. 2β του καταστατικού του συλλόγου «Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την διενέργεια αδιάβλητων εκλογών, (ελέγχει τον κατάλογο των εκλογέων, ανοίγει την κάλπη, διαπι­στώνει την απαρτία, επιβλέπει τη διαλογή των ψήφων, ελέγχει την εγκυρό­τητα των ψηφοδελτίων, τακτοποιεί γραπτές ενστάσεις), ανακοινώνει την έ­ναρξη και λήξη της ψηφοφορίας και τα αποτελέσματα, αποφαίνεται για ο­ποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Σε πε­ρίπτωση που απουσιάζει μέλος ης Εφορευτικής Επιτροπής στην αρχή ή στην διάρκεια της ψηφοφορίας αντικαθίσταται από το επόμενο αναπληρωματικό μέλος ή ορίζεται από τη Γ.Σ. αντικαταστάτης του». καθώς και την ανακοίνωση της Ε.Ε  για την αναβολή των εκλογών λόγω της μη τήρησης των καταστατικών προϋποθέσεων, το Δ.Σ.  αναγνωρίζει την υπάρχουσα κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και αποφασίζει:

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 παρ. 3 του καταστατικού του συλλόγου και δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της 9ης  Δεκεμβρίου 2018 το μέρος που αφορά τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, άρα και την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., και σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2β του καταστατικού που αναφέρεται στην σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αλλά και το άρθρο 11 παρ, δ περί διαχείρισης έκτακτων και επειγουσών αναγκών από τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ.  του συλλόγου, αποφασίζουμε:

            Την σύγκληση  έκτακτης Γενικής Συνέλευσης εκλογικού χαρακτήρα που θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων  του Κ.Ε.Α.Τ., Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) και Σπάρτης, Καλλιθέα, με ημερήσια διάταξη την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής που θα αναλάβει την διαδικασία της διενέργειας των εκλογών του Σ.Ε.Κ.

            Η συμμετοχή σας είναι χρήσιμη, απαραίτητη και ενθαρρυντική ώστε να προσδοκούμε σε μια δυναμική, δημιουργική και καταλυτική παρουσία του Συλλόγου μας ενόψει όλων των θετικών αλλαγών και εξελίξεων που αφορούν τον κλάδο και την ειδικότητά μας και αναδεικνύουν την σπουδαιότητα της επιστήμης μας. Το ενδιαφέρον όλων μας εγγυάται την τήρηση των διαδικασιών για την άμεση εκλογή του νέου Δ.Σ.

Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ

 

       

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλοι και μέλη του ΣΕΚ, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά με υγεία, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, αρμονία, εγκράτεια και προοπτική για τη ζωή και το έργο σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.

Σε συνέχεια συζητήσεων με τα απερχόμενα μέλη του Δ.Σ του ΣΕΚ και τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής, όπως είχαν εκλεγεί στη γενική εκλογο-απολογιστική συνέλευση του Δεκεμβρίου 2018 για την διενέργεια των αρχαιρεσιών του συλλόγου αλλά και των όσων έχουν ανακύψει το τελευταίο δεκαπενθήμερο με εκατέρωθεν ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις θέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ,

Ως αντιπρόεδρος και επί πολλών ετών μέλος του Δ.Σ του ΣΕΚ, πρωτοβουλία για την άμεση διαχείριση των θεμάτων που τίθενται προκειμένου όλοι και ο σύλλογος να βγούμε από τα αδιέξοδα που έχουμε περιέλθει.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε όλοι οι συνάδερφοι στο όνομα του σεβασμού της προσωπικής μας αξιοπρέπειας αλλά και της επιστημονικής μας ευθύνης για την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε για την ανάδειξη του ρόλου της κοινωνιολογίας και σε θέματα απασχόλησης σε διάφορα πεδία εργασίας αλλά και της αναβάθμισης του ΣΕΚ σε ΝΠΔΔ, με ανανεωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και χαρακτήρα, ότι:

Είναι απαραίτητο να αξιοποιήσουμε και την τελευταία προσπάθεια συνεργασίας, συναίνεσης, αρμονικής συνύπαρξης και αλληλεγγύης, προκειμένου όλοι από κοινού να εργαστούμε μεθοδικά για την διάδοση του κύρους της επιστήμης αλλά και του μακροχρόνιου έργου και της παρουσίας του ΣΕΚ στα ελληνικά δρώμενα.

ΕΠΙΘΥΜΩ αντί οι ενέργειες μας να διασπούν, να εγείρουν αρνητικές αντιδράσεις που επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες και σπαταλούν την ενέργεια μας σε ανούσια και ανωφελή θέματα, να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας στην θετική διαμόρφωση ενός κλίματος αποδοχής που θα οδηγήσει στην διασφάλιση των διαδικασιών για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του ΣΕΚ το 2019, για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ και κατ’ επέκταση την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και εφόσον δεν τελεσφόρησαν οι διαδικασίες των αρχαιρεσιών για την Κυριακή στις 20/1 του 2019, καλώ  έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με την παρουσία των μελών της εφορευτικής επιτροπής, για την Τρίτη 22/1/2019, και ώρα 16:00, σε ανεξάρτητο των γραφείων του ΣΕΚ χώρο, προκειμένου σύμφωνα με το καταστατικό να προσδιοριστεί νέα έκτακτη γενική συνέλευση, με αποκλειστικό θέμα την εκλογή νέας εφορευτικής επιτροπής και τον προσδιορισμό νέας περιόδου για την διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Επισημαίνεται ότι : η εφορευτική επιτροπή, καλείται να προσκομίσει για τα πρακτικά του εν λόγω Δ.Σ, ό,τι έγγραφο και στοιχείο έχει (σχέδια πρακτικών που συντάχθηκαν, έγγραφες ή ηλεκτρονικές αιτήσεις υποψηφίων, οποιαδήποτε ερωτήματα – email εστάλησαν και ελήφθησαν από και προς την εφορευτική επιτροπή κλπ) προκειμένου να τεκμηριωθεί η αναστολή διενέργειας των αρχαιρεσιών και να δρομολογηθούν με σχετική απόφαση του Δ.Σ οι επόμενες ενέργειες.

Ευχαριστώ θερμά για την κατανόηση και σας επισημαίνω ότι είναι η ύστατη προσπάθεια ανάκαμψης και εγρήγορσης για την προάσπιση του κύρους και του έργου μας και ευελπιστώ στην θετική ανταπόκριση όλων σας.

Με εκτίμηση,

Στρατής Χατζηχαραλάμπους

Αντιπρόεδρος του ΣΕΚ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

14/01/2019

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σας κάνουμε γνωστό ότι μετά από παραίτηση του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, Γεωργαρά Ειρήνης,και σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, που προβλέπει εκλογή 5μελούς Εφορευτικής Επιτροπής από την Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση για την διενέργεια των εκλογών του ΣΕΚ, ακυρώνονται οι εκλογές στις 20 Ιανουαρίου 2019. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι οι υπογράφοντες, εκλεγμένα μέλη της Ε.Ε., παραμείναμε ως οφείλαμε και η πρόθεση μας ήταν η εύρυθμη διεξαγωγή της διαδικασίας των εκλογών

Με εκτίμηση,

Καλφοπούλου Δήμητρα

Μητροφάνη Χρύσα

Νταφαλιά Αθανασία

Σωτηρόπουλος Δημήτριος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΑΠΟ ΤΙΣ 9.00-18.00,ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚ, ΠΛ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 3, 3ος ΟΡΟΦΟΣ.

Στις εκλογές μπορούν να ψηφίσουν με την  ταυτότητα τους,τα μέλη του ΣΕΚ που είναι οικονομικά τακτοποιημένα για το 2018.

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μπορούν να ψηφίσουν και ταχυδρομικώς)

α) η κάθε ψήφος είναι ατομική. Δεν επιτρέπεται τα παραρτήματα ανα τη χώρα να στείλουν ομαδική ψήφο ή φάκελο με σύνολο ψηφοδελτίων.

β) τα μέλη θα πρέπει να προμηθευτούν δύο φακέλους, έναν μεγαλύτερων διαστάσεων που απέξω θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμό τους, και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία θεωρούν απαραίτητα, και ένα μικρότερο λευκό φακελάκι διαστάσεων (11,00 Χ 23 cm),  μέσα στον οποίο θα εσωκλείουν το ψηφοδέλτιο που έχουν επιλέξει,τυπώσει και έχουν βάλει μέχρι 9 σταυρούς για το Δ.Σ. και μέχρι 3 σταυρούς για την Ελεγκτική Επιτροπή.  Απέξω δεν γράφουν τίποτα στο λευκο φακελάκι. Θα βάλουν το λευκο φακελάκι. μέσα στον μεγαλύτερο και θα τον ταχυδρομήσουν. Σε διαφορετική περίπτωση το ψηφοδέλτιο δεν είναι έγκυρο»

γ) Κατεβάζουν και τυπώνουν το ψηφοδέλτιο ( η εκτύπωση θα είναι ασπρόμαυρη) από την ιστοσελίδα του Συλλόγου, σε σελίδα Α4. Στην συνέχεια το στέλνουν ταχυδρομικώς, στη Διεύθυνση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ  

Πλατ. Αγίων Θεοδώρων 3,  Τ.Θ. 4239

Αθήνα 10210

Με την ένδειξη «για τις εκλογές».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αποστολή πρέπει να γίνει άμεσα ώστε να έχει έρθει στην ταχυδρομική θυρίδα 4239 Αθήνα 10210 , μέχρι το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019 

  Για κάθε επικoινωνία με τη Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη μας μπορούν τα μελη μας να απευθύνονται στο email του συλλόγου:seksociology@gmail.com

Το Καταστατικό του Συλλόγου μας θα το βρείτε εδώ:

Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή WORD Doc από εδώ:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ


ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΙΑΝΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΓΚΟΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΚΡΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΜΠΟΥΝΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΝΤΙΝΟΥ ΕΥΗ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ

ΠΕΥΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΡΙΝΤΕΖΗ ΡΟΥΛΑ

ΡΑΚΟΒΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΙΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

ΤΣΑΚΙΡΟΥΔΗ ΤΡΙΑΔΑ

ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΑ)

ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΒΑΣΩ

ΔΑΦΝΗ ΔΩΡΑ

ΤΣΙΝΤΣΙΛΩΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                             ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ(ΑΚΗΣ)

Κατεβάστε το ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ:


ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Κατεβάστε το ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ:


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι/ισσες,

σας ενημερώνουμε ότι μετά από την χτεσινή (9-12-2018) Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση των παρευρισκομένων μελών, εκλέχτηκε η Εφορευτική Επιτροπή η οποία και θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.και της Ελεγκτικής Επιτροπής, την Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019.

Η δήλωση των υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ. καθώς και την Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού, «υποβάλλονται στο Δ.Σ. μέχρι 5 ημέρες μετά την απολογιστική Γενική Συνέλευση οπότε το Δ.Σ. συνέρχεται και ανακοινώνει τους υποψήφιους».επομένως μέχρι τις 14/12/2108 , ηλεκτρονικά στο mail του ΣΕΚ: seksociology@gmail.com η στα γραφεία του ΣΕΚ.
Υπενθυμίζoυμε ότι δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα και οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου με πτυχίο Κοινωνιολογίας και όχι τα Επικουρικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Κ.).
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Συμπλήρωση αίτησης εγγραφής https://drive.google.com/…/0BwTmM4I0ZzwxMlRiX01VUlNZM…/view…
2. Αντίγραφο του Πτυχίου σας.
3. Αποδεικτικό κατάθεσης κόστους εγγραφής και ετήσιας συνδρομής στον τραπεζικό λογαριασμό του Σ.Ε.Κ.:
6442-040031-388 – ΙΒΑΝ GR 5501714420006442040031388 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαδικασία εγγραφής:
– Μπορείτε να σαρώσετε τα παραπάνω έγγραφα και να τα στείλετε ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σ.Ε.Κ. seksociology@gmail.com η στην Τ.Θ.4239, Αθήνα 10210 με την ένδειξη: ΣΕΚ
Κόστος ετήσιας συνδρομής: 15 ευρώ (10 ευρώ για άνεργους-ες).
Κόστος εγγραφής: 5 ευρώ (δωρεάν για άνεργους-ες).

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΕΚ

Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση του Δ.Σ εν ενόψει των εκλογών, η Γενική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 (1η ορίζεται η 2/12/2018) Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10.30,στο χώρο  του ΚΕΑΤ Ελευθερίου Βενιζέλου(Θησέως) και Σπάρτης, Καλλιθέα.

Εκτός από τον απολογισμό, θα εκλεγεί και η Εφορευτική Επιτροπή που θα διενεργήσει τις επικείμενες εκλογές.

Η παρουσία σας είναι χρήσιμη και ελπίζουμε δυναμική. Θεωρούμε την παρουσία σας απαραίτητη, ενόψει θετικών αλλαγών κι εξελίξεων για τον κλάδο και την ειδικότητα μας

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Κ

       H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευαγγελία Τσαπατσάρη                                                     Ηλίας Υφαντής

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΚ-9 Δεκεμβρίου 2017,και ώρα 10.30 στο Πάντειο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΕΚ
Αγαπητοί συνάδελφοι σας καλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων,η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017,και ώρα 10.30 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο όπου η Σύγκλητος μας διέθεσε την αίθουσα τελετών(η πρώτη ορίζεται στις 2/12/2017,που όμως δεν μπορεί να υπάρξει απαρτία,εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των μελών μας).Στη Συνέλευση θα γίνει απολογισμός δράσης και οικονομικός απολογισμός , καθώς και ενημέρωση από τις Επιτροπές του ΣΕΚ (Παιδείας,Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ειδικής Αγωγής,Υγείας,Συμβουλευτικής κ.α.) .Η παρουσία όλων μας κρίνεται περισσότερο από αναγκαία!

    

Αγαπητοί συνάδελφοι,

γίνεται μια προσπάθεια κατασκευής νέας ιστοσελίδας όπως αποφασίστηκε στο Δ.Σ. 24-4-17
«Τέθηκε το θέμα της αναδιαμόρφωσης ή καλύτερα της δημιουργίας νέας ιστοσελίδας το οποίο θέμα έχει αναλάβει ο κ. Χατζηχαραλάμπους και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με το Πανεπιστήμιο Αθηνών έτσι ώστε η ιστοσελίδα του Συλλόγου να δημιουργηθεί εκ νέου στα πλαίσια πτυχιακής εργασίας φοιτητών του Πανεπιστημίου και έτσι να μηδενιστεί το κόστος δημιουργίας της. Το θέμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί ο σύλλογος αναγνωρίζει την ανεπάρκεια της ιστοσελίδας μας στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων και πασχίζει να την αναμορφώσει  για να βελτιώσει την επικοινωνία των μελών»
Εν τω μεταξύ., θα γίνει προσπάθεια να σας ενημερώσουμε για όλες τις δράςσεις και τις ενέργειες του Δ.Σ. από την ανάληψη καθηκόντων μετά τα αποτελέσματα των εκλογών

εκ του Δ.Σ.

Η Προέδρος Λία Τσαπατσάρη

Ο γραμματέας Ηλίας Υφαντής

Πρωτο σχολιο
Δευτερο σχόλιο
Τρίτο Σχόλιο
Τέταρτο σχόλιο